Rimas Ambrakaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Ambrakaitis, Rimas. GBAS sistemos taikymo Lietuvos aviacijoje galimybių tyrimas. Aviacijos technologijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 9-11.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]