Darius Rudinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Stankūnas Jonas; Rudinskas, Darius; Lasauskas Eduardas. Experimental research of wireless sensor network application in aviation. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 41-44.. [M.kr.:01T; 03T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Rudinskas, Darius; Goraj Zdobyslaw; Stankūnas Jonas. Security analysis of uav radio communication system. Aviation. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-7788. Vol. 13, no. 4 (2009), p. 116-121.. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Rudinskas, Darius; Stankūnas Jonas. Bepiločių orlaivių radijo ryšio sistemų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 125-128.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas; Rudinskas, Darius. Vėjo įtakos orlaivio posūkio trajektorijai tyrimas. Aviacijos technologijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 57-61.. [M.kr.:03T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Ragauskas Ugnius; Berteska Eimantas; Rudinskas, Darius. Implementation and testing of low cost UAV platform for orthophoto imaging. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). UAV-g 2013, 4–6 September, 2013, Rostock, Germany: proceedings. Istanbul : ISPRS. ISSN 1682-1777. Vol. XL-1/W2, (2013), p. 55-59.. [M.kr.:10T] [Aut.lankų sk.: 0.357]