Giedrė Rakauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2010 - Staskevičiūtė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. The evaluation of the national competitiveness: analysis of existing means. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441, p. 495-503. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Staskevičiūtė Giedrė. Through effective business risk management towards regions sustainable development. Marketing and Management Sciences : International Conference on Marketing and Management Sciences 2008 (ICMMS 2008). 23-25 May 2008, Athens, Greece. London: Imperial College Press, 2008. ISBN 9781848165090, p. 512-515. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Michnevič Edvard; Staskevičiūtė Giedrė. Regional business risk informative system as a means for the regional sustainable development. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical Universi. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 214-221. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Rakauskienė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 177-187. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Rakauskienė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Šalies konkurencingumo pokyčio optimizavimas. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, 2013, Nr. 3(2), p. 167-176. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Tamošiūnienė Rima; Staskevičiūtė Giedrė. Nacionalinio konkurencingumo politicos formavimo praktika. Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(2), p. 487-503. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Staskevičiūtė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. The analysis of factors influencing competitiveness of Lithuania. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (. Sofia: Kowledge Society Institute, 2010. ISSN 1313-4787, p. 19-24. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Staskevičiūtė Giedrė; Tamošiūnienė Rima. Šalies konkurencingumas: sampratos raida laiko perspektyvoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 159-167. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Tamošiūnienė Rima; Staskevičiūtė Giedrė. Knowledge as a main factor influencing national competitiveness. KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. II international science conference "Knowledge society". III international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". N. Sofia: Kowledge Society Institute, 2009. ISSN 1313-4787, p. 10-12. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Staskevičiūtė Giedrė. Management of the structure of marketing - practical necessity not solved in theory. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, Nr.2 (10), p. 117-124. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Staskevičiūtė Giedrė. Estimation of air pollution effect on residential property prices. Verslas, vadyba ir studijos'2007: mokslo darbai = Business, management and education'2007: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2008, p. 28-39. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Staskevičiūtė Giedrė; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Rizikos valdymas siekiant subalansuotos regionų plėtros. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 16-22. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Michnevič Edvard; Staskevičiūtė Giedrė. Regional business risk informative system as a means for the regional sustainable development. 5th international scientific conference "Business and management' 2008" [elektroninis išteklius]. 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technica. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 289-296. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Staskevičiūtė Giedrė. Business risk management under conditions of knowledge society development. First international science conference "Knowledge society". Second international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2008). Sozopol, Bulgaria, September 3-5, 2008. Vol. 3. Sozopol: Kowledge Society Institute, 2008. ISSN 1313-4787, p. 109-112. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Staskevičiūtė Giedrė. Impact of air pollution and noise on property prices: theoretical aspects of economic valuation. Verslas XXI amžiuje : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2007 m. vasario 8 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281887, p. 104-110. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Michnevič Edvard; Staskevičiūtė Giedrė. Regional business risk informative system as a means for the regional sustainable development. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 103-104. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Rakauskienė Giedrė. Šalies konkurencingumo skatinimo sprendimų pagrįstumo didinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.000]