Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Avionika

Avionika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H43001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Darius Rudinskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti specialistams, kurie gerai išmanytų naujausias orlaivių elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, orlaivių automatikos vystymosi tendencijas, elektroninių ir automatinių sistemų projektavimo principus; mokėtų kompetentingai naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias elektronikos ir automatinio valdymo problemas; išmanytų automatizuoto projektavimo įrangą; gebėtų kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas, jų funkcinius įtaisus; mokėtų eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • naudodami automatizuoto projektavimo įrangą kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas;
 • naudotis kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams procesams ir įrenginiams valdyti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • vykdyti orlaivių techninės priežiūros darbus;
 • adaptuotis prie nuolatinių pokyčių profesinėje elektronikos inžinerijos bei automatikos srityje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • eiliniu arba vyresniuoju specialistu įvairiose aviacijos įmonėse;
 • techniku avioniku UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
 • orlaivių komponentų paieškos ir tiekimo įmonėje AB „Locatory.com“;
 • orlaivių tinkamumo skraidyti specialistu ar techniku avioniku AGAI skrydžių praktikos bazėje;
 • vyriausiuoju specialistu Civilinės aviacijos administracijoje;
 • Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams pakankamai matematikos ir kitų fizinių mokslų, aeronautikos inžinerijos pagrindų žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti inžinerinėje veikloje;
2. Ugdyti poreikį domėtis aeronautikos inžinerijos žiniomis, taikyti jas inžineriniame projektavime įvairiomis aplinkybėmis, gebėti derinti to taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, veikti globalioje inžinerinėje rinkoje ir naudoti aukštąsias technologijas;
3. Suteikti avionikos įrenginių ir sistemų projektavimo bei techninės priežiūros įgūdžių;
4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus avionikos fundamentiniams pagrindams suprasti;
 • Žinos ir sistemiškai supras avionikos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
 • Turės nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių avionikos žinių, įskaitant EASA Part-66 dalies reikalavimus;
 • Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
 • Turės darbo su įranga, naudojama avionikos studijose, įgūdžių.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą avionikos problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus;
 • Gebė taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą;
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti avionikos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs;
 • Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
 • Holistiškai (visapusiškai) supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą;
 • Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų;
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas;
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes;
 • Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAMB16101 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16109 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16205 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16209 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16210 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16245 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16247 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16248 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16301 Aviaciniai prietaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELAUB16301 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16401 Aviacinė radijo dažnių technika 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16406 Elektronikos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
MEMTB16235 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16501 Aviacinės radijo dažnių technikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
AIAMB16501 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAMB16503 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
ELAUB16501 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16601 Orlaivių ryšio bei navigacijosir duomenų sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAEB16602 Automatinis orlaivių valdymas 6 30 15 15 4 96 E
AIAMB16605 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELKIB16601 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKIB16606 Elektroninių įtaisų projektų valdymas 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16700 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAEB16701 Avionikos projektavimas ir gamybos technologijos 3 24 - 16 2 38 E1
AIAEB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAEB16703 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAMB16705 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAEB16802 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAEB16803 Avionikos kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAEB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAEB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
AIAMB16802 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
KILKB16023 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVSEB16852 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.