Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kodėl turėtumėte pasirinkti mus?

  • Atliekame visą reikiamą pradinį skrydžių vadovų rengimą.
  • Užtikriname kokybišką ir savalaikį pasirinktos mokymo programos išdėstymą
  • Atliekama skrydžių valdymo specialybės studentų atranka taikant tiek profesinio tinkamumo, tiek ir Eurokontrolės FEAST testavimą
  • Mokoma moderniais skrydžių valdymo treniruokliais
  • Pateikiame visą reikalingą teorinę medžiagą, specialistų konsultacijas
  • Pasirinkus studijas Aviacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centre skrydžių vadovų kvalifikacijų mokymo programos yra laisvai pasirenkamos ir  gali būti dėstomos lietuvių, anglų bei rusų kalbomis
  • Organizuojame gamybines skrydžių valdymo praktikas skrydžių valdymo padaliniuose
  • Pravedame gamybines skrydžių valdymo praktikas Kyviškių aerodrome
  • Rengiame ICAO 4-am anglų kalbos lygiui bei egzaminuojame
  • Paruošiame  visą reikiamą dokumentaciją