Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Antano Gustaičio aviacijos institutas Padaliniai Skrydžių praktikų bazė Padaliniai Aviacinės technikos priežiūros tarnyba (145 organizacija)
 
Pagrindiniai VGTU AGAI tikslai yra laikantis 145 dalies reikalavimų kokybiškai ir laiku prižiūrėti AGAI ir užsakovų orlaivius ir jų komponentus, naudojant tinkamai paruoštus darbuotojus bei dokumentaciją, procedūras, instrukcijas, patalpas ir t.t.
 
Po techninio aptarnavimo atlikimo, orlaivis ir jo komponentai turi atitikti tinkamumo skraidyti reikalavimus. To pasiekiama naudojant efektyvią kokybės sistemą.
 
VGTU AGAI skrydžių saugą pripažįsta svarbiausiu tikslu visam personalui bei užtikrina, kad komercinė veikla neįtakoja saugos standartų.
 
VGTU AGAI taiko žmogiškojo veiksnio principus visos kokybės sistemos tobulinimui, bei moko visus VGTU AGAI darbuotojus žmogiškojo veiksnio ir organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus iš žmogiškojo veiksnio srities.
 
Visi VGTU AGAI darbuotojai yra atsakingi už kokybės ir saugos standartus ir visų darbuotojų pareiga laikytis šios politikos bei visų procedūrų ir reikalavimų, stengtis palaikyti ir gerinti kokybės standartus. Visi darbuotojai yra skatinami pranešti kokybės vadovui apie su techninės priežiūros susijusias klaidas ir incidentus - tokiu atveju šiam darbuotojui neturi būti taikomos jokios nuobaudos.
 
VGTU AGAI personalui suteikia visus techninei priežiūrai būtinus įrankius, įrangą, instrukcijas ir laiko pagal procedūras bei sudaro tinkamas darbo sąlygas, kad personalas galėtų kompetentingai ir motyvuotai dirbti. Kokybės vadovas yra atsakingas už kokybės priežiūrą. Jis atsakingas už kokybės užtikrinimą apimant nepriklausomą audito sistemą ir atitikimą 145 dalies reikalavimams.
 
VGTU AGAI yra atvira, sąžininga ir orientuota nuolatos tobulinti savo veiklą techninės priežiūros organizacija.
:
 
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Kęstutis Šilkaitis
    • Gediminas Braziulis
    • Jovita Žeimytė
    • Justė Kareivaitė