Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

 
Skrydžių Praktikų Bazė (toliau-SPB) yra Antano Gustaičio aviacijos instituto padalinys. Pagrindinė SPB veikla- orlaivių pilotavimo studijų programos studentų ir Aviacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centro klausytojų skrydžių praktikos orlaiviais ir skrydžių treniruokliais organizavimas ir vykdymas. SPB organizuoja praktinius mokymus, kurių dalyviams gali būti suteiktos licencijos arba kvalifikacija:
 •  Komercinės aviacijos piloto licencija su vienpiločių daugiamotorių orlaivių kvalifikacija ir skrydžių pagal prietaisus reitingu. (CPL(A) (SP MEP IR));
 •  Piloto mėgėjo licencija (PPL);
 • Daugiamotorio orlaivio klasės piloto kvalifikacija (ME);
 •  Skrydžių pagal prietaisus reitingas (IR(A));
 • Vizualiųjų naktinių skrydžių reitingas (VFRN);
 • Skrydžių instruktoriaus kvalifikacija (FI(A));
 • Skrydžių pagal prietaisus instruktoriaus kvalifikacija (IRI(A));
 • Daugiamotorio vienpiločio orlaivio klasės instruktoriaus kvalifikacija (CRI(SP A));
 • FNPT II MCC tipo skrydžių treniruoklių instruktoriaus mokymai;
 • Daugianarės įgulos sąveikos mokymai (MCC);
 • Sąveikos daugianarėje įguloje instruktoriaus kvalifikacija (MCCI(A)).
 
raktiniams skrydžiams vykdyti naudojamas FNPT II MCC tipo skrydžių treniruoklis Ascent®, vienmotoriai orlaiviai su stūmokliniu varikliu Cessna-152, Cessna-172 ir dvimotoriai orlaiviai su stūmokliniais varikliais Cessna-310Q ir Piper 34-220T.
Skrydžių Praktikų Bazėje yra įkurti padaliniai:
Skrydžių treniruoklių mokomoji laboratorija. Laboratorijoje atliekami mokomieji skrydžiai skrydžių treniruokliu.
- Aviacinės technikos priežiūros tarnyba (145 organizacija). Tarnyba vykdo VGTU AGAI eksploatuojamų orlaivių techninę priežiūrą.
 
Skrydžių praktikų bazės (toliau - SPB) užuomazga prasidėjo kartu su Antano Gustaičio aviacijos instituto (AGAI) įkūrimu 1993 m., atskiru specializuotu praktinio rengimo padaliniu SPB tapo vėliau.
      1993 m. rudenį priimti pirmieji pilotai turėjo pradėti skrydžių praktiką jau 1994 m. birželio mėnesį, dėl to nieko nelaukdamas, AGAI ėmėsi organizuoti lėktuvų pirkimus. Po metų įtempto darbo 1994 m. birželio pabaigoje Lietuvą pasiekė du konteineriai su mokomaisiais lėktuvais CESSNA-152. Tai buvo pirmieji šeši AGAI lėktuvai ir pirmieji žingsniai formuojant Skrydžių praktikų bazę. Trūko patyrusių lakūnų-instruktorių ir techninio personalo. Pirmuosius mokomuosius skrydžius padėjo vykdyti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų karo lakūnai.
      1996 m. buvo nupirkti du vienmotoriai keturviečiai lėktuvai CESSNA 172. 1997 m. ir 1999 m. buvo nupirkti du dvimotoriai lėktuvai CESSNA-310Q.
      Pirmaisiais mokslo metais AGAI buvo įrengta moderni kompiuterinių treniruoklių laboratorija, turinti 12 kompiuterių su vairais, vairalazdėmis ir valdymo pedalais. Tarpininkaujant „Lietuvos avialinijų‘‘ generaliniam direktoriui S. Dailydkai, AGAI buvo perduoti du skrydžių treniruokliai skirti imituoti skrydžius orlaiviais AN-2 ir Jak-40. Pratybos skrydžių treniruoklyje yra vienas iš svarbiausių mokymo būdų tobulinant pilotavimo techniką sudėtingomis oro sąlygomis, vykdant skrydžius pagal prietaisus, taip pat mokantis navigacinio darbo maršrute ir tobulinant pilotavimo įgūdžius ypatingais atvejais. Šie treniruokliai, savo laiku, labai padėjo ruošiant pilotus, bet vėliau jie morališkai ir fiziškai paseno.
      Iki 1998 m. vykdomai skrydžių praktikai vadovavo direktoriaus pavaduotojas skrydžiams Leonas Jonys. Vėliau SPB vadovo pareigos buvo perduotos jau VGTU AGAI auklėtiniui direktoriaus pavaduotojui praktikoms Virgilijui Kaminskui, vyriausiuoju inžinieriumi tapo taip pat VGTU AGAI auklėtinis Egidijus Pakalnis.
      1999 m. įkurta nuosava degalų saugykla Kyviškių aerodrome, įsigyti du benzinvežiai, įrengtas avarinio gelbėjimo automobilis.
      SPB yra suformuoti atskiri padaliniai - Skrydžių treniruoklių mokomoji laboratorija ir Aviacinė technikos priežiūros tarnyba (145 organizacija).
      Keičiantis tarptautiniams reikalavimams rengiant aviacijos specialistus teko keisti ir tobulinti ir SPB eksploatuojamą įrangą. 2008 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 159  buvo patvirtinta „Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios bazės atnaujinimo 2008-2013 metų programa“. Vykdant šią programą 2009 – 2010 metai buvo nupirkta:
-         Naujas benzinvežis Mercedes-Benz Atego 1018;
-         Naujas traktorius Belarus MTZ 820 su agregatais būtinais aerodromo priežiūrai vykdyti;
-         Naujas gelbėjimo automobilis IVECO MASSIF;
-         Kanados kompanijos Mechtronix Systems Inc. skrydžių treniruoklis Ascent® FNPT II MCC;
-         Trys nauji orlaiviai CESSNA 172S;
-         Vienas naujas dvimotoris orlaivis Piper 34-220T.
      Taip pat vykdant šią programą 2009 m. spalio mėn. Lietuvos kariuomenė perdavė VGTU valdyti, naudoti ir disponuoti Kyviškių aerodromą ir jame esantį nekilnojamąjį ir ilgalaikį materialųjį turtą.
      2013 m. žiemą nupirkti du nauji sraigtasparniai CABRI G2. Sraigtasparnių pilotų rengimas tai iššūkis, kuriuo praplečiamas VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute rengiamų aviacijos specialistų spektras.
      SPB yra pilnai apsirūpinusi vykdyti skrydžių praktikas orlaivių pilotavo studijų studentams ir Aviacijos spacialistų kvalifikacijos centro klausytojams.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kęstutis Šilkaitis
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė