Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Bakalauro studijos:
Pirmaisiais bakalaurų studijų metais studijuojami fundamentiniai ir bendrieji mokslai. Antraisiais studijų metais studijuojami privalomi ir pasirinkti inžineriniai specialybės dalykai. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais gilinamos bazinių specialybės disciplinų žinios.
Studijų metu studentai tobulina mastymo įgūdžius, lavina techninę intuiciją, įgyja žinių ir įgūdžių, reikalingų orlaivių kūrimo, gamybos ir eksploatavimo procesuose. Studentai išmoksta dirbti su bendrosios paskirties kompiuterių programomis, specializuotomis kompiuterinio projektavimo ir orlaivių charakteristikų analizavimo programomis. Praktinio darbo įgūdžių studentai įgyja dirbdami Universiteto laboratorijose, Aviacijos instituto skrydžių praktikų bazėje, pažintinės ir gamybinės praktikų metu aviacijos įmonėse, kurios kuria, gamina, remontuoja ir eksploatuoja orlaivius.
Ketverių metų studijos užbaigiamos baigiamojo darbo gynimu. Įvykdę ketverių metų mokymo programą, studentams suteikiamas mechanikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir gauna bakalauro diplomą. Norintys toliau gilinti žinias gali tęsti mokslą magistratūroje.
Baigę aviacinės mechanikos bakalauro studijas, absolventai turi pakankamai žinių, reikalingų gauti operatyviosios techninės priežiūros aviacijos mechaniko licenciją.
 
Magistratūros studijos:
Magistratūros studijų metu studentai gauna mokslinio tyrimo pagrindus ir įgyja pradinius įgūdžius.
Dvejų metų studijos užbaigiamos magistrinio baigiamojo darbo (tezių) gynimu. Įvykdę dvejų metų mokymo programą, studentams suteikiamas mechanikos inžinerijos mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis ir gauna magistro diplomą. Norintys toliau gilinti žinias, gali tęsti mokslą doktorantūroje.
 
Per 1993– 2016 m. laikotarpį baigė:   345 bakalaurai;
                                                            22 diplomuoti inžinieriai;
                                                            100 magistrų.
 
- 2013 m. birželio mėnesį apginta Lauryno Naujokaičio daktaro disertacija tema: ,,SPARNO PROFILIŲ AERODINAMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS".
- 2009-06-26 d. įteiktas 1000-asis instituto absolvento diplomas. Jis atiteko instituto Aviacinės mechanikos katedros absolventei Sigitai Kašėtaitei. 1000-oji absolventė pasiekė puikius studijų rezultatus, taip pat puikiai apgynė baigiamąjį bakalauro darbą.
- 2009-06-26 d. įteiktas diplomas su pagyrimu Aviacinės mechanikos magistrui Laurynui Naujokaičiui sėkmingai baigusiam magistro studijas ir puikiai apgynus magistro baigiamąjį darbą.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Elvita Marcinkevičienė
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė