Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Aeronautikos inžinerijos katedra vykdo mokslinius tyrimus šiose pagrindinėse kryptyse:
 • Bepiločiai orlaiviai ir jų panaudojimas;
 • Orlaivių konstrukcijų stiprumas;
 • Mažų greičių aerodinamika.
Metai Mokslo tiriamojo darbo rūšis Mokslo srities ir krypties kodas Užduoties pavadinimas Vadovas ir vykdytojai
Lengvųjų lėktuvų charakteristikų skaičiavimo metodų tyrimas, siekiant didinti skraidančių aparatų efektyvumą
2018 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
03T -
Transporto
inžinerija
Bendraašio propelerio analizė Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis; dr. Vytautas Paulauskas; dr. Linas Gelažanskas; Antanas Savickas; Danas Špokas; Kęstutis Leonavičius; Bronius Merkys; Vincas Šnirpūnas; Aleksandr Lapušinskij; Laurynas Mačiulis; Andrius Kaizevičius; Giedrius Jočbalis; Artūras Mkrtūmian; Sigita Kašėtaitė; Saulius Valentanavičius; Tomas Pupinis
2017 Sklandytuvo sparno lenkimo
elastingumo įtaka "1-cos" gūsių
apkrovoms
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; dr. Vytautas Paulauskas; dr. Linas Gelažanskas; Elvita Marcinkevičienė; Danas Špokas; Kęstutis Leonavičius; Bronius Merkys; Vincas Šnirpūnas; Aleksandr Lapušinskij; Laurynas Mačiulis; Andrius Kaizevičius; Giedrius Jočbalis; Sigita Kašėtaitė; Tomas Pupinis
2016 Daugiasluoksnių konstrukcijų
stiprumo skaičiavimo metodų
analizė
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: doc. dr. Eduardas Lasauskas; dr. Vytautas Paulauskas; Elvita Marcinkevičienė; Danas Špokas; Kęstutis Leonavičius; Bronius Merkys; Aleksandr Lapušinskij; Giedrius Jočbalis; Giedrius Žalalis
2015 Baigtinio ilgi sparno aerodinaminių charakteristikų
skaičiavimo metodų analizė
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: doc. dr. Eduardas Lasauskas; dr. Laimutė Monginaitė; dr. Vytautas Paulauskas; Elvita Marcinkevičienė; Danas Špokas; Kęstutis Leonavičius; Vidmantas Plėta; Šarūnas Raščiauskas; Laurynas Mačiulis; Saulius Lapienis
2014 Sparno profilių aerodinaminių
charakteristikų skaičiavimo
metodų analizė
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: doc. dr. Eduardas Lasauskas; dr. Laimutė Monginaitė; dr. Vytautas Rimša; Vidmantas Plėta; Aistis Stravinskas; Šarūnas Raščiauskas; Laurynas Mačiulis
Autonominių orlaivių taikymo tyrimas, siekiant didinti oro transporto efektyvumą
2017 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
03T -
Transporto
inžinerija
Vaizdo stabilizavimo įrangos
integravimo į orlaivį tyrimas.
Vadovas: doc. dr. Domantas Bručas
Vykdytojai: doc. dr. Domantas Bručas; Andrius Kaizevičius
Lengvųjų, bepiločių ir autonominių orlaivių valdymo bei valdymo vertinimo sistemų ir metodų tyrimai
2017 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
03T -
Transporto
inžinerija
Lengvųjų, bepiločių ir
autonominių orlaivių saugos
sistemų patikimumo analizė
Vadovas: doc. dr. Darius Miniotas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; doc. dr. Saulius Valentinavičius; doc. dr. Darius Miniotas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis; Antanas Savickas; Artūras Mkrtūmian

Aviacinės mechanikos katedra

Metai Mokslo tiriamojo darbo rūšis Mokslo srities ir krypties kodas Užduoties pavadinimas Vadovas ir vykdytojai
Autonominių orlaivių taikymo tyrimas, siekiant didinti oro transporto efektyvumą
2016 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
03T -
Transporto
inžinerija
Vaizdo stabilizavimo įrangos integravimo į orlaivį tyrimas Vadovas: doc. dr. Domantas Bručas
Vykdytojai: doc. dr. Domantas Bručas; Andrius Kaizevičius
2015 Vertikalaus kilimo fiksuoto
sparno orlaivių tyrimas.
Bandomųjų skrydžių vykdymas matomumo zonoje
Vadovas: doc. dr. Domantas Bručas
Vykdytojai: doc. dr. Domantas Bručas; Andrius Kaizevičius
2014 Autonominio skrydžio už
tiesioginio matomumo zonos
ribų tyrimas
Vadovas: doc. dr. Domantas Bručas
Vykdytojai: doc. dr. Domantas Bručas; dr. Laurynas Naujokaitis
Lengvų lėktuvų ir sklandytuvų aerodinaminių charakteristikų tyrimas
2013 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
09T -
Mechanikos
inžinerija
Sklandytuvo sparno
aerodinaminių apkrovų tyrimas
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Antanas Žiliukas; doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; dr. Laurynas Naujokaitis; dr. Vytautas Rimša; Vidmantas Plėta; Aistis Stravinskas; Šarūnas Raščiauskas; Laurynas Mačiulis
2012 Sklandytuvo skrydžio
pastovumo ir pavaldumo
savybių tyrimas
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Antanas Žiliukas
doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; dr. Vytautas Rimša; Elvita Marcinkevičienė; Šarūnas Raščiauskas
2011 Sparno profilių darbo sąlygų
analizė sparno sistemoje
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Antanas Žiliukas; doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; Elvita Marcinkevičienė
2010 Sparno profilių aerodinaminio
pasipriešinimo nustatymo
metodų analizė
Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Antanas Žiliukas; prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas; doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; Elvita Marcinkevičienė
2009 Sklandytuvų skrydžių parametrų analizė Vadovas: doc. dr. Eduardas Lasauskas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Antanas Žiliukas; prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas; doc. dr. Eduardas Lasauskas; doc. dr. Domantas Bručas; Elvita Marcinkevičienė

Aviacijos prietaisų katedra

Metai Mokslo tiriamojo darbo rūšis Mokslo srities ir krypties kodas Užduoties pavadinimas Vadovas ir vykdytojai
Lengvųjų, bepiločių ir autonominių orlaivių valdymo bei valdymo vertinimo sistemų ir metodų tyrimai
2016 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
03T -
Transporto
inžinerija
Lengvųjų, bepiločių ir
autonominių orlaivių valdymo
kanalų sintezė
Vadovas: doc. dr. Darius Miniotas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; doc. dr. Darius Miniotas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis; Antanas Savickas; Artūras Mkrtūmian
2015 Lengvųjų, bepiločių ir autonominių orlaivių valdymo
vertinimo metodų taikymas valdymo kanalų sintezei
Vadovas: doc. dr. Darius Miniotas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; doc. dr. Darius Miniotas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis; Antanas Savickas; Artūras Mkrtūmian
2014 Lengvųjų, bepiločių ir autonominių orlaivių valdymo
kanalų analizė bei valdymo kokybės metodų tyrimai
Vadovas: doc. dr. Darius Miniotas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; doc. dr. Algimantas Jakučionis; doc. dr. Darius Miniotas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis; Artūras Mkrtūmian
Draugiškų gamtai ir skrydžių saugą užtikrinančių aviacijos technologijų tyrimai
2013 TMT -
Taikomieji
moksliniai
tyrimai
03T -
Transporto
inžinerija
Autonominio orlaivio sistemos:
automatinio valdymo tyrimas,
taikymo aukštos įtampos linijų
priežiūrai tyrimas, tūpimo sistemos tyrimas
Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; doc. dr. Algimantas Jakučionis; doc. dr. Darius Miniotas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis
2012 Skrydžio parametrų matavimų, aviacinių konstrukcijų kontrolės metodų bei tiksliojo artėjimo tūpti sistemų taikymo bepiločių ir lengvųjų orlaivių skrydžiams
tyrimai
Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas; doc. dr. Algimantas Jakučionis; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev; dr. Tadas Masiulionis
2011 Orlaivių matavimų informacinės sistemos, tūpimo sistemų, kompozitinių konstrukcijų diagnostikos tyrimai ir analizė Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas; doc. dr. Algimantas Jakučionis; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev
2010 Aviacijos metrologijos problemų analizė bei orlaivių skrydžių
valdymo, tiksliojo tūpimo,
orlaivių konstrukcijų kokybės
neardomosios kontrolės
technologijų tyrimai
Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas; doc. dr. Algimantas Jakučionis; doc. dr. Romualdas Malinauskas; dr. Darius Rudinskas; dr. Ivan Suzdalev
2009 Skrydžių saugą didinančių
draugiškų gamtai metodų
orlaivių konstrukcijų akustinei
diagnostikai, orlaivių skrydžių
parametrams ir tikslumui
tyrimas
Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas; doc. dr. Algimantas Jakučionis; doc. dr. Romualdas Malinauskas; dr. Darius Rudinskas
dr. Ivan Suzdalev
STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį
1. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas; Rudinskas, Darius; Masiulionis, Tadas. Adaptation of Dubins paths for UAV ground obstacle avoidance when using a low cost on-board GNSS sensor // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2017, Vol. 17, iss. 10, p. art. no. 2223 [1-23].
2. Mačiulis, Laurynas; Buzas, Vytenis. LituanicaSAT-2: Design of The 3U In-Orbit Technology Demonstration CubeSat // IEEE aerospace and electronic systems magazine. Piscataway : IEEE. ISSN 0885-8985. eISSN 1557-959X. 2017, Vol. 32, iss. 6, p. 34-45.
3. Lasauskas, Eduardas. Influence of sailplane wing-bending flexibility on ‘1- Cosine’ gust loads // The Aeronautical Journal. London : Royal Aeronautical Society. ISSN 0001-9240. 2016, Vol. 120, iss. 1234, p. 1943-1955.
4. Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Bručas, Domantas; Bagdžiūnaitė, Renata; Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Ragauskas, Ugnius. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications // Geografie. Prague : Czech Geographic Society. ISSN 1212-0014. 2016, Vol. 121, iss. 3, p. 349-367.
5. Naujokaitis, Laurynas; Lasauskas, Eduardas. The influence of free and disturbed laminar-turbulent transition for the Wortmann FX 66-S-196 V1 and Eppler E 385 airfoils at low Reynolds numbers = Laisvo ir priverstinio laminarinio turbulentinio virsmo įtaka wortmann‘o fx 66-s-196 v1 ir eplerio e 385 sparno profilių aerodinaminėms charakteristikoms
esant mažiems reinoldso skaičiams // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2013, Vol. 19, nr. 2, p. 143-149.

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio
1. Masiulionis, Tadas; Miniotas, Darius; Rudinskas, Darius; Kikutis, Ramūnas; Masiulionienė, Gabrielė. Application of automated trajectory design for pilot flight assessment during route flights // Aviation. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. eISSN 1822-4180. 2017, Vol. 21, iss. 3, p. 75-82.
2. Ragauskas, Ugnius; Bručas, Domantas; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė. Research on presice point positioning and Real-Time Kinematics corrections for unmanned aerial vehicle global positioning systems // Aviation. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. eISSN 1822-4180. 2017, Vol. 21, iss. 1, p. 17-22.
3. Masiulionis, Tadas. Automatic assessment methods of a pilot‘s flight in the traffic circuit // Aviation. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. eISSN 1822-4180. 2016, Vol. 20, iss. 2, p. 53-59.
4. Ragauskas, Ugnius; Bručas, Domantas; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė. Research of remotely piloted vehicles for cargo transportation // Aviation. Vilnius : Technika. ISSN 1648-7788. eISSN 1822-4180. 2016, Vol. 20, no. 1, p. 14-20.
5. Amaro Carmona, Manuel Angel; Rudinskas, Darius; Barrado, Cristina. Design of a flight management system to support four-dimensional trajectories // Aviation. Vilnius : Technika. ISSN 1648-7788. eISSN 1822-4180. 2015, Vol. 19, no. 1, p. 58-65.

Clarivate Analytics Web of Science duomenu bazes „Conference Proceedings“ leidiniuose
1. Lasauskas, Eduardas. Airfoils for sailplanes // Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2951. 2016, p. 177-181.
2. Valdatta, Marcello; Bručas, Domantas; Tomkus, Vidmantas; Ragauskas, Ugnius; Razgūnas, Matas. New parabolic flight platform for microgravity experiments // Proceedings of the 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, Tromso, Norway, 7-12 June 2015 (ESA SP-730, September 2015) / edited by L. Ouwehand. Noordwijk : ESA Communications, ESTEC, 2015. ISBN 9789292212940. p. 519-523.

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
1. Miniotas, Darius; Katkevičius, Andrius; Plonis, Darius. The study of road conditions that affect tilt-based text input for mobile devices = Kelio netolygumų įtakos akselerometru grįstai mobiliojo įrenginio teksto įvesčiai tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2017, T. 9, Nr. 3, p. 345-348.
2. Dudoit, Anrieta; Stankūnas, Jonas. The comparison of the en-route horizontal flight trajectory components // Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2015, T. 7, Nr. 5, p. 577-582.
3. Šiaudinytė, Lauryna; Sabaitis, Deividas; Bručas, Domantas; Dmitrijev, Gintaras. Development of calibration equipment for geodetic angle measurement instruments // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2015. ISBN 9783038352273. p. 396-400.
4. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas. Išorinių faktorių įtakos nedidelio autonominio orlaivio skrydžio trajektorijos tikslumui vertinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2014, T. 6, nr. 5, p. 577-582.
5. Ragulskienė, Jūratė; Palevičius, Paulius; Maskeliūnas, Rimas; Stankūnas, Jonas; Maskeliūnas, Vytautas. Quality assessment of book covers using shadow moiré technique // Vibroengineering procedia : International conference Vibroengineering 2014, Katowice, Poland, 13-15 October, 2014. Kaunas : JVE International. ISSN 2345-0533. 2014, vol. 3, p. 283.
6. Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Bručas, Domantas; Ragauskas, Ugnius. Comparison of UAV images processing softwares // Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. 2014, Vol. 2, iss. 2, p. 111-121.
7. Bručas, Domantas; Šiaudinytė, Lauryna; Rybokas, Mindaugas; Grattan, Kenneth Thomas Victor; Kulvietis, Genadijus; Dmitrijev, Gintaras. Methodology of calibration of vertical angle measurements // Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. 2013, Vol. 1, iss. 1, p. 8-14.
8. Masiulionis, Tadas; Stankūnas, Jonas. Methodological aspects of automatic pilot flight assessment system // Aviation. Vilnius : Technika. ISSN 1648-7788. 2013, Vol. 17, no. 2, p. 113-118.
9. Rybokas, Mindaugas; Dmitrijev, Gintaras; Šiaudinytė, Lauryna; Bručas, Domantas. The determination of measurement accuracy using information entropy // Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. 2013, Vol. 1, iss. 1, p. 59-62.

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
 
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
1. Jurkevičius, Andrius. Krovinių gabenimo tarptautiniame Šiaulių oro uoste analizė // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 14-18.
2. Kulikauskas, Mantas; Rudinskas, Darius. Aukštos įtampos elektros linijų sukuriamas elektromagnetinis laukas ir jo įtaka bepiločio orlaivio valdymui // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 3-7.
3. Ramanauskas, Vytautas. Alternatyvių energijos šaltinių taikymo autonominiuose orlaiviuose apžvalga // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 8-10.
4. Šulija, Kristupas Gediminas. Pavojingų aviacijai meteorologinių elementų pasiskirstymas ir kaita šaltuoju metų laikotarpiu Vilniaus aerodrome. Poveikis instrumentiniams ir vizualiems skrydžiams // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 41-47.
5. Vasilevskij, Oleg. Sklandytuvo išilginio stabilumo analizė : charakteristikų tyrimas skaitiniu ir analitiniu metodais // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 11-13.
6. Bajorinas, Marius. Aerodinaminių modifikacijų tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 49-52.
7. Berteška, Eimantas; Rudinskas, Darius. Pilotų-mokinių žvilgsnio judėjimo trajektorijos skrydžio metu tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 56-62.
8. Černiauskas, Evaldas; Bručas, Domantas. Daugiasraigčių sraigtasparnių naudojimo stebėjimo užduotims atlikti tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 53-58.
9. Cibulskas, Evaldas; Jakučionis, Algimantas. Orlaivio greičio matavimų ir jų tikslumo tyrimai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 15-18.
10. Gudelevičiūtė, Laura; Rudinskas, Darius. Nuotoliniu būdu valdomų orlaivių klasifikacija // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 53-55.
11. Kaizevičius, Andrius. Keturtakčio vidaus degimo variklio efektyvumo didinimas naudojant vandenilį kaip kuro priedą // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 3-8.
12. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas. Autonominių orlaivių navigacijos algoritmų bei jų taikymo esant įvairioms vėjų sąlygoms apžvalga // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 63-68.
13. Kitov, Timofej. Juostinių kompozitinių aviakonstrukcijų vientisumo parametrų tyrimas akustiniais metodais // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 9-14.
14. Kulbis, Mindaugas. PID valdiklis ir jo parametrų parinkimas orlaivio stabiliam skrydžiui // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 3-6.
15. Masiulionis, Tadas; Stankūnas, Jonas. Išmaniojo telefono panaudojimo automatizuotos piloto skrydžio vertinimo sistemos kūrimui metodologinių aspektų tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 22-33.
16. Mašnauskas, Liudas; Stankūnas, Jonas. Daugiakriterinio optimizavimo metodų panaudojimo galimybės antžeminėse saugos priemonėse // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 45-52.
17. Pakrijauskas, Vydūnas; Rudinskas, Darius. Automatinės priklausomo stebėjimo sistemos (ADS-B) analizė // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 7-10.
18. Peckus, Mindaugas. Aerodrominio radiolokatoriaus elektromagnetinės situacijos vertinimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 11-14.
19. Ragauskas, Ugnius; Bručas, Domantas; Bajarūnas, Gražvydas; Šegžda, Gytis. Nuotoliniu būdu valdomo universalaus mažo skraidančio sparno koncepcijos kūrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 82-85.
20. Šavelienė, Simona. Netaisyklingo radijo ryšio naudojimo pasekmės bei jo įtaka aviacijos saugai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 30-32.
21. Šimkus, Romas. Labai tikslaus laiko perdavimo dideliais atstumais metodų tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 18-21.
22. Sivickij, Edvard. GALILEO sistemos ir jos vartotojų aparatūros vystymo tendencijų tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 15-17.
23. Solovjovas, Evaldas. GALILEO sistemos panaudojimo bepiločių ir lengvųjų orlaivių navigacijai Lietuvos skrydžių zonoje (FIR) galimybių tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 19-21.
24. Alekna, Justinas. Orlaivio „Cessna Citattion 3“ kreiserinio skrydžio parametrų optimizavimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 50-53.
25. Ambrakaitis, Rimas. GBAS sistemos taikymo Lietuvos aviacijoje galimybių tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 9-11.
26. Amulis, Mantas. Analoginio skaitmeninio keitiklio paklaidos // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 31-34.
27. Andrijauskaitė, Jolita. Šiaulių karinio aerodromo klimato charakteristikos ypatumai ir poveikis Lietuvos respublikos karinių oro pajėgų ir NATO orlaivių skrydžių organizavimui // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 30-33.
28. Balin, Cagdas Efe; Stankūnas, Jonas. Investigation of fault detection and analysis methods for central maintenance systems // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 35-38.
29. Borkovskij, Daniil. Aviacijai pavojingų meteorologinių reiškinių ir elementų pasiskirstymas Lietuvos tarptautinių oro uostų aerodromuose ir jų poveikis skrydžiams // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 62-66.
30. Deveikytė, Egidija. Orų sąlygų ir kilimo ir tūpimo tako būklės vertinimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 27-29.
31. Dubickas, Rytis; Kondroška, Vaidotas. Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų skrydžių valdymo rajonų struktūros analizė ir optimizavimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 75-77.
32. Dudoit, Anrieta; Stankūnas, Jonas; Kondroška, Vaidotas. Skrydžių valdymo paslaugų efektyvumo didinimo oro uostų metodų analizė // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 34-38.
33. Dzidzevičius, Linas; Kondroška, Vaidotas. Skrydžių vadovų darbo krūvio Lietuvoje tyrimas ir optimizavimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 81-83.
34. Indrašiūtė, Laura; Patašiūtė, Marija Jūratė Laimutė. Frazeologijos vartojimo ypatumai skrydžių vadovo darbe // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 78-80.
35. Jašinskas, Tautvydas. Giroskopų vystymosi tendencijos // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 15-17.
36. Kalitončikas, Olegas. Sklandytuvo LAK-17B šarnyrinio momento analizavimas aplink užsparnių sukimosi ašį, kai kinta aerodinaminės kompensacijos plotas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 11-14.
37. Kašėtaitė, Sigita; Lasauskas, Eduardas. Sparno profilio kontūro parametrizavimo analizė // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 7-10.
38. Kazlauskas, Aidas. Antžeminių radijo švyturių apskraidomosios patikros orlaivio koordinačių matavimo metodų tikslumo įvertinimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 39-42.
39. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas; Rudinskas, Darius. Vėjo įtakos orlaivio posūkio trajektorijai tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 57-61.
40. Koplatyj, Michail. ILS ir VOR borto aparatūros indikatorių tyrimai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 43-46.
41. Lapinskas, Vytautas; Jakučionis, Algimantas. Sklandytuvo atakos ir slydimo kampo matavimų tyrimai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 61-63.
42. Lapušinskij, Aleksandr. Bepiločio orlaivio sparno profilių tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 15-19.
43. Lisinskas, Marius. Optimalaus artėjimo ir tūpimo procedūros // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 98-100.
44. Lukaitė, Dainora; Kondroška, Vaidotas. Daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos pritaikymas tarptautiniame Vilniaus oro uoste // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 94-97.
45. Mačiulis, Laurynas. Stikloplastiko mechaninių savybių palyginimas eksperimentiniais metodais // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 3-6.
46. Mačiulis, Tomas; Merkys, Bronius. Dviviečio ultralengvojo orlaivio panaudojimas akrobatikai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 107-108.
47. Marcinkevičienė, Elvita. Aviacijos mechanikos absolventų integravimo į darbo rinką įvertinimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 22-26.
48. Marcinkevičienė, Elvita. Aviacinės mechanikos gamybinės praktikos analizė ir problemos // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 20-24.
49. Marcinkevičienė, Elvita. Praktikos nauda studento būsimai profesijai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 25-30.
50. Masiulionis, Tadas; Jakučionis, Algimantas. Palydovinių navigacijos ir jas papildančių sistemų įrangos panaudojimo mokomiesiems skrydžiams tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 57-60.
Tadas Masiulionis
Automatizuota orlaivio pilotavimo vertinimo sistema
2017

Skrydžio sauga – vienas svarbiausių oro transporto sistemos uždavinių. Pagrindinis veiksnys užtikrinant skrydžių saugą – žmogiškasis faktorius. Vienas iš svarbiausių orlaivio piloto kvalifikacijos rodiklių – gebėjimas tiksliai pilotuoti oro erdvėje. Skrydžio trajektorijai fiksuoti ir jos atitikimui nurodytam maršrutui vertinti ir vertinimo rezultatams pateikti atliekant skrydžio analizę reikalinga automatizuota orlaivio pilotavimo vertinimo sistema.
Disertacijoje nagrinėjamos oro transporto skrydžių vertinimo problemos, taikant palydovinės navigacijos ir kompiuterines duomenų apdorojimo ir rodymo priemones, kurios padėtų pagerinti vertinimo objektyvumą. Pagrindiniai tyrimo objektai yra skrydžių duomenų vaizdavimas ir vertinimas. Jų detali analizė ir interpretacija leidžia sudaryti tinkamus skrydžio vertinimo modelius. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti automatizuoto skrydžio tikslumo vertinimo metodiką, kuri, kartu su techninėmis priemonėmis, geba įrašyti orlaivio skrydžio trajektoriją ir nustatyti jos nuokrypius nuo nurodytos skrydžio tunelio ašies. Sukurtų priemonių taikymo sritis – orlaivių pilotų praktinių skrydžių tikslumo analizė bei jų vertinimas.
Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: kuriama automatizuota skrydžio tunelių modeliavimu grindžiama orlaivio pilotavimo tikslumo vertinimo sistemos veikimo metodika, sudaromi tunelių principu pagrįsti matematiniai/programiniai piloto skrydžio vertinimo modeliai bei analizuojami eksperimentinių skrydžių ir piloto skrydžio vertinimo tunelių matematinio modeliavimo rezultatai.

Darius Rudinskas
Bepiločių orlaivių skrydžio parametrų matavimų duomenų perdavimo saugos metodikos sukūrimas
2011

Disertacijoje nagrinėjamos bepiločių orlaivių matavimų informacijos perdavimo saugos užtikrinimo priemonės taikant esamus matavimų informacijos apdorojimo metodus ir priemones. Pagrindiniai tyrimų objektai yra bepiločio orlaivio integruota diagnostikos sistema bei matavimų informacijos apdorojimo metodai. Šie objektai yra svarbūs aviacijos technikos nepertraukiamo veikimo užtikrinimui. Pagrindinis disertacijos tikslas yra ištirti bepiločio orlaivio integruotą diagnostikos sistemą matavimų informacijos saugos užtikrinimo atžvilgiu ir pateikti matavimų informacijos saugos metodiką ir galimas priemones.
Darbe sprendžiami keli bepiločio orlaivio integruotos diagnostikos sistemos uždaviniai. Uždaviniai suformuluoti, atsižvelgiant į šiuolaikiniuose bepiločiuose orlaiviuose vis dažniau diegiamų elektroninių valdymo sistemų integruotos techninės diagnostikos aktualumą ir siejami su matavimų informacijos saugos užtikrinimo problema.

Eduardas Lasauskas
Sportinio sklandytuvo sparno profilių analizė ir projektavimas
2001
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Elvita Marcinkevičienė
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė