Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Orlaivių pilotavimas

Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmė: vientisosios nuolatinės studijos (5 metai)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  inžinerijos mokslų magistras
Programos kodas: 601H41001, 6011EX001 (nuo 2017 m.)
 
Studijų programa skirta tiems, kas domisi orlaivių pilotavimu bei aeronautikos inžinerija ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos specialistai – orlaivių (lėktuvų ir sraigtasparnių) pilotai. Ne tik įgyjamas aeronautikos inžinerijos magistro laipsnis, bet yra ir galimybė įgyti profesionalaus orlaivių (lėktuvo ar sraigtasparnio) piloto licenciją. Programos absolventai sugeba pilotuoti įvairius orlaivius, išmano orlaivių mechanines, elektrines, automatines sistemas, geba atlikti skrydžio planavimo darbus, navigacinius skaičiavimus, palaikyti radijo ryšį ir šalinti skrydžio metu galimus orlaivių techninius gedimus. Rengiami ne tik profesionalūs pilotai, pagal šią studijų programą taip pat rengiama vadybiniam ir inžineriniam darbui bei orientuojama į visos Europos darbo rinką (studijų metu daug dėmesio yra skiriama anglų kalbai lavinti, nuo antrojo kurso studijos vyksta anglų kalba).
Stojant į šią studijų programą privaloma turėti I klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
 
Baigę šią studijų programą absolventai gebės:
 • pilotuoti lėktuvus, kurie turi vieną arba du stūmoklinius vidaus degimo variklius bei yra pritaikyti kilti nuo kietosios dangos;
 • pilotuoti sraigtasparnį, kuris turi vieną stūmoklinį vidaus degimo variklį;
 • atlikti skrydžius vizualiai stebėdami antžeminius orientyrus;
 • atlikti skrydžius pagal orlaivio prietaisus (prasto matomumo sąlygomis);
 • palaikyti radijo ryšį, atlikti navigaciją, šalinti techninius gedimus;
 • dirbti daugianarėje įguloje;
 • dirbti bei naudotis skrydžių treniruokliais;
 • dirbti vadybinį darbą aviacinėse oro transporto organizacijose;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus.

SKRYDŽIŲ VALDYMAS

Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Studijų forma ir trukmėvientisosios nuolatinės studijos (5 metai)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis inžinerijos mokslų magistras
Programos kodas: 601H41002, 6011EX002 (nuo 2017 m.)

Studijų programa skirta tiems, kas domisi skrydžių valdymu bei aeronautikos inžinerija ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą parengti aviacijos specialistai ne tik įgyja aeronautikos inžinerijos magistro laipsnį, bet turi galimybę įgyti ir profesionalaus skrydžių vadovo licenciją. Programos absolventai sugeba valdyti ir reguliuoti orlaivių eismą, užtikrinti saugią oro erdvę, orlaivius skirstyti, palaikyti radijo ryšį. Pagal šią studijų programą ne tik rengiami profesionalūs skrydžių vadovai, bet rengiama ir vadybiniam bei inžineriniam darbui, orientuojant į visos Europos darbo rinką (studijų metu daug dėmesio yra skiriama anglų kalbai lavinti, nuo antrojo kurso studijos vyksta anglų kalba).
Stojant į šią studijų programą privaloma turėti III klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pajėgumo testus.
 
Baigę šią studijų programą absolventai gebės:
 • reguliuoti orlaivių oro eismą aerodromo, prieigų (orlaiviui kylant ar artėjant leistis) ir zonos (orlaiviams skrendant maršrutu) dalyse;
 • reguliuoti orlaivių oro eismą orlaivius stebėdami vaizdžiai ar naudodami specialiąsias kompiuterines oro eismo stebėjimo sistemas;
 • atlikti procedūrinį oro eismo reguliavimą (orlaivių nematydami, bet per radijo ryšį žodžiu gaudami orlaivio buvimo vietos koordinates);
 • dirbti ir naudotis skrydžių vadovų rengimo treniruokliais;
 • dirbti vadybinį ar inžinerinį darbą;
 • analizuoti įvairius teisinius aviacijos sektoriuje aktualius dokumentus.
Elektroninės orlaivių navigacijos sistemos

Antanas Savickas
2017
Pagrindinis orlaivių pilotavimo tikslas yra saugus skrydis. Kasmet daugėjant
skrendančių orlaivių, lakūnas turi laikytis nustatytų skrydžio trajektorijos tikslumo reikalavimų, kad išvengtų pavojingo orlaivių suartėjimo ore. Orlaivyje yra visos skrydžiui reikalingos navigacijos sistemos ir įrenginiai, lakūnas privalo gebėti juos naudoti. Orlaivių pilotavimo specialybės žinios ir patirtis ateina ne iš karto. Reikia daug mokytis
ir turėti praktinių įgūdžių, kad taptum geru lakūnu.
Knygoje pateikiama žinių apie orlaivių elektroninių navigacijos sistemų veikimo principus, jų parametrus ir jų naudojimą skrydžio metu. Lakūnui, išmanančiam bendruosius navigacijos principus ir navigacijos įrenginių teorijos pagrindus, nesunku išmokti tobulai valdyti skirtingų tipų orlaivius.
Knyga parašyta laikantis Lietuvoje galiojančių standartų. Ji skirta VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams ir tiems skaitytojams, kurie norėtų išmanyti elektronines orlaivių navigacijos sistemas ir mokėti jas naudoti skrendant.
Skaitytojams, neturintiems įvadinių žinių apie orlaivių navigaciją, reikėtų perskaityti knygą „Orlaivių navigacijos prietaisai“.
Orlaivių navigacijos prietaisai

Antanas Savickas
2017
 
Knygoje aprašomi teoriniai orlaivių navigacijos prietaisų veikimo principai bei šių prietaisų naudojimas skrydžio metu. Visi būsimieji orlaivių pilotai, skrydžių vadovai ir licencijuoti B1 ir B2 kategorijų orlaivių techninės priežiūros specialistai leidinyje ras reikiamos informacijos ne tik apie orlaivių prietaisus, bet ir apie aviacinį ryšį bei skrydžių valdymo sistemas.
Knygų apie orlaivių navigacijos prietaisus ir skrydžių valdymo sistemas lietuvių kalba nėra, tad leidinys itin aktualus ne tik Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams, bet ir orlaivių techninės priežiūros įmonėms, privačioms pilotų mokykloms, aeroklubams ir visiems, norintiems įgyti aviacijos žinių.
Anglų–lietuvių kalbų aviacijos terminų žodynas / English-Lithuanian dictionary of aviation

Nijolė Ona Žegūnienė
2014

 
Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis mokomasis aviacijos žodynas parengtas atrinkus aviacijoje vartojamus terminus. Tai pirmasis toks žodynas, todėl jis naudingas visų aviacijos sričių atstovams. Žodyne yra beveik 5000 angliškų terminų su atitikmenimis lietuvių kalba. Kai kurie terminai trumpai paaiškinami, iliustracijos patikslina ir įtvirtina jų reikšmę. Šiuos terminus vartoja skrydžių vadovai, lakūnai, mechanikai ir kiti aviacijos specialistai, todėl leidinys turi labai konkretų tikslą. Žodynas turėtų tapti kasdienio naudojimo priemone, padedančia suprasti tekstus aviacijos temomis anglų kalba.
English for Aviation Students

Nijolė Ona Žegūnienė
2013
Leidinio tikslas – lingvistinių ir komunikacinių gebėjimų tobulinimas. Šioje mokomojoje knygoje pateikiami įvairūs su aviacija susiję tekstai, anglų kalbos gramatikos pagrindai. Leidinyje skaitytojas taip pat ras teminių pratimų, žodynėlį, akronimų ir sutrumpinimų sąrašą. Leidinys skirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto A. Gustaičio Aviacijos instituto pirmo kurso studentams, tačiau ši mokomoji priemonė gali praversti asmenims, susijusiems su aviacija ir siekiantiems gilinti šios srities anglų kalbos žinias.
Aviaciniai skrydžio valdymo prietaisai ir sistemos

Eugenijus Pileckas
2011
Knygoje pateikiama žinių apie aviacinius prietaisus ir sistemas. Aprašomos orlaivio skrydžio valdymo ir jėgainės parametrų kontrolės prietaisų konstrukcijos, struktūra, veikimo principai, paklaidos, automatizuotų skrydžio valdymo sistemų sandara ir veikimo algoritmai. Mokomoji knyga skirta orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo, aviacinės elektronikos, aviacinės mechanikos ir kitų specialybių studentams, studijuojantiems avionikos pagrindus.
Orlaivių valdymas ir navigacija

Antanas Savickas
2009
Knygoje pateikiamos pagrindinės žinios apie orlaivių valdymo ir navigacijos priemones bei jų naudojimą skrendant. Knyga parašyta laikantis galiojančių Lietuvoje standartų. Leidinys skirtas VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams ir tiems skaitytojams, kurie norėtų sužinoti apie orlaivių valdymo įrenginius, navigacijos priemones ir skrydžių valdymą.
Aviacinė anglų kalba pilotams ir skrydžių vadovams

Dalia Žilienė
2008
Aviacinė anglų kalba yra neatsiejama orlaivių pilotavimo bei skrydžių valdymo dalis, nes pilotai ir skrydžių vadovai tiesiogiai bendrauja naudodami radijo ryšį, o kiti aviacijos dalyviai, turintys radijo stotis, perduoda ir priima pranešimus, reikiamą informaciją.
Šis leidinys skirtas aviacinės radijo ryšio frazeologijos žinioms gilinti. Jame pateikta bendroji informacija, radijo ryšio frazeologijos bendrosios vartojimo taisyklės, aerodromo skrydžių valdymo terminai, frazeologijos vartojimas kontroliuojant radaru, skrydžių valdymo prieigų ir regiono erdvėse, meteorologinė informacija, bendrinės anglų kalbos vartojimas aviacijoje. Visa tai skirta orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo specialistams rengti. Siekiant supaprastinti mokomosios medžiagos naudojimą, pateikiama radijo ryšio frazeologijos informacija lietuvių ir anglų kalbomis.
Skrydžio principai

Eduardas Lasauskas
2008
Mokomojoje knygoje pateikiami skrydžio teorijos pagrindai, skirti lėktuvų pilotams. Temos, kurias privalo gerai išmanyti lėktuvų pilotai, nurodytos Europos Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimuose lėktuvų JAR-FCL 1 ekipažams. Šios mokomosios knygos skyriai ir poskyriai sudaryti pagal JAR-FCL 1 skrydžių principų dalį. Mokomoji knyga skirta orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo specialybės studentams ir lėktuvų pilotams. Ji galės būti naudinga ir kitų aviacijos specialybių studentams, aviacijos specialistams ir visiems, kurie domisi aviacija.
Aviacinės radiolokacinės sistemos

Romualdas Malinauskas
2007
Leidinyje apžvelgti radiolokacinių sistemų sudarymas, veikimo principai, schemotechniniai sprendimai. Taip pat radiolokacijos principai, kurių išmanymas yra būtinas orlaivių pilotams, laikantiems licencinius egzaminus pagal ICAO (tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) reikalavimus JAR-FCL1.
Mokomoji knyga skirta VGTU AGAI orlaivių pilotavimo, elektronikos inžinerijos (aviacinės elektronikos specializacija), skrydžių valdymo studijų programų pagrindinių studijų studentams, studijuojantiems radiolokacinių sistemų modulius.
Radionavigacinės sistemos ir įranga

Algimantas Jakučionis
2007
Knygoje aprašomos artimojo ir tolimojo veikimo bei orlaivių tūpimo pagal prietaisus radionavigacinės sistemos, kurias sudaro dvi pagrindinės dalys – antžeminė įranga ir orlaivių borto aparatūra. Pateikiamos jų struktūrinės schemos, nagrinėjami veikimo principai, matuojamieji parametrai, aptariamos navigacinių parametrų matavimo paklaidos. Mokomoji knyga skirta orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo, aviacinės elektronikos inžinerinių universitetinių pirmosios pakopos programų studijų studentams. Ja gali pasinaudoti ir antrosios pakopos (magistrantūros) studijū studentai. Leidinys atitinka technologijos mokslo srities elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) bei transporto inžinerijos (03T) mokslo kryptis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Vita Nijolė Urbonavičienė
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė