Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Aviacijos technologijų katedra vykdo mokslinius tyrimus šiose pagrindinėse kryptyse:
 • Kompozitų skaitinė analizė;
 • Dalelių aglomeracija akustiniame sraute;
 • Bepiločių orlaivių trajektorijų analizė;
 • Oro transporto laisvųjų maršrutų analizė.
Metai Mokslo tiriamojo darbo rūšis Mokslo srities ir krypties kodas Užduoties pavadinimas Vadovas ir vykdytojai
Darnaus ir našaus oro eismo sprendimų tyrimas
2018 TMT - Taikomieji moksliniai tyrimai  03T - Transporto inžinerija Skaitinės analizės taikymas oro transporto technologinėse sistemose Vadovas: dr. Vytautas Rimša
Vykdytojai: dr. Vytautas Rimša; Kęstutis Šilkaitis; Gabrielė Masiulionienė;  Egidijus Rikteris; Ramūnas Kikutis; Sergejus Zakrevskis; Anrieta Dudoit; Gytė Tupčiauskaitė; Vidmantas Kairys; Gediminas Pupšys; Vaidotas Šukštulis; Aušra Karosaitė; Rosita Kanapeckaitė 
2017 Skaitinio modeliavimo taikymas oro transporto sistemose Vadovas: dr. Vytautas Rimša
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; dr. Vytautas Rimša; Kęstutis Šilkaitis; Gabrielė Masiulionienė; Antanas Mockus; Egidijus Rikteris; Ramūnas Kikutis; Sergejus Zakrevskis; Anrieta Dudoit; Gytė Tupčiauskaitė; Vidmantas Kairys; Gediminas Pupšys; Aušra Karosaitė; Rosita Kanapeckaitė
2016 Skaitinis modeliavimas oro transporto sistemose Vadovas: dr. Vytautas Rimša
Vykdytojai: prof. habil. dr. Jonas Stankūnas; dr. Dominykas Šlikas; dr. Vytautas Rimša; Kęstutis Šilkaitis; Gabrielė Masiulionienė; Antanas Mockus; Ramūnas Kikutis; Sergejus Zakrevskis; Anrieta Dudoit; Gytė Tupčiauskaitė; Vera Oleinikova; Vidmantas Kairys; Gediminas Pupšys
2015 Skaitinių metodų taikymas oro eismo infrastruktūros sistemoje  Vadovas: dr. Vytautas Rimša
Vykdytojai: dr. Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė; dr. Vytautas Rimša; Tomas Sitonis; Aurimas Puskunigis; Liudas Mašnauskas; Gabrielė Masiulionienė; Ramūnas Kikutis; Sergejus Zakrevskis; Anrieta Dudoit; Gytė Tupčiauskaitė
2014 Efektyvių oro eismo vadybos sprendimų nagrinėjimas Vadovas: dr. Vytautas Rimša;
Vykdytojai: doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika; dr. Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė;  dr. Vytautas Rimša; Tomas Sitonis; Aurimas Puskunigis; Liudas Mašnauskas; Gabrielė Masiulionienė; Ramūnas Kikutis; Sergejus Zakrevskis; Anrieta Dudoit; Gytė Tupčiauskaitė
Skrydžių saugą gerinančių aviacijos technologijų tyrimai
2013 TMT- Taikomieji moksliniai tyrimai 03T - Transporto inžinerija Meteorologinių sąlygų Vilniaus oro uoste analizė ir prognozės Vadovas: doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika
Vykdytojai: doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika; dr. Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė; Gabrielė Masiulionienė; Ramūnas Kikutis; Anrieta Dudoit
2012 Meteorologinių radiolokatorių spinduliuotės vertinimas  Vadovas: doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika
Vykdytojai: prof. habil. dr. Algimantas Zakarevičius; doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika; dr. Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė; Domas Balandis; Regina Čepaitytė; Virgilijus Kaminskas; Dalia Žilienė; Liudas Mašnauskas; Ramūnas Kikutis; Anrieta Dudoit
2011 Meteorologinių elementų įtakos orlaivių skrydžiams ir tūpimams Vilniaus aerodrome tyrimas Vadovas: doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika
Vykdytojai: prof. habil. dr. Algimantas Zakarevičius; dr. Kazimieras Vytautas Maceika; dr. Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė; Domas Balandis; Regina Čepaitytė; Virgilijus Kaminskas; Dalia Žilienė; Liudas Mašnauskas
2010 Orlaivių ir sraigtasparnių apsaugos nuo žaibų analizė
2009 Meteorologinių faktorių įtaka orlaivių skrydžio saugumui Vadovas: doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika
Vykdytojai: prof. habil. dr. Algimantas Zakarevičius; doc. dr. Kazimieras Vytautas Maceika; dr. Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė; Domas Balandis; Regina Čepaitytė
Virgilijus Kaminskas; Dalia Žilienė; Liudas Mašnauskas
STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio
1. Masiulionis, Tadas; Miniotas, Darius; Rudinskas, Darius; Kikutis, Ramūnas; Masiulionienė, Gabrielė. Application of automated trajectory design for pilot flight assessment during route flights // Aviation. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. eISSN 1822-4180. 2017, Vol. 21, iss. 3, p. 75-82.
 
Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
1. Dudoit, Anrieta; Stankūnas, Jonas. The comparison of the en-route horizontal flight trajectory components // Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2015, T. 7, Nr. 5, p. 577-582.
2. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas. Išorinių faktorių įtakos nedidelio autonominio orlaivio skrydžio trajektorijos tikslumui vertinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2014, T. 6, nr. 5, p. 577-582.

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
 
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
1. Jankauskas, Dalius; Mašnauskas, Liudas. Aviakompanijų teikiamų paslaugų rinkodaros politika // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 48-50.
2. Laginauskas, Tauras. Standartizuoto radijo ryšio frazeologijos sukūrimas ir atsiradę skirtumai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 37-40.
3. Sidaravičius, Tadas. Lietuvos oro erdvės panaudojimo optimizavimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 19-21.
4. Tupčiauskaitė, Gytė. Rekomendacijos skrydžių vadovų pamaininio darbo sukeliamų problemų prevencijai // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 22-25.
5. Valkiūnas, Aurimas. Pilotų sveikata ir jos palaikymas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2015, Vol. 3, no. 1, p. 26-29.
6. Andžejevska, Beata. Naujųjų technologijų taikymas orlaivio tiksliajam artėjimui tūpti // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 39-41.
7. Apavičius, Aras; Čepaitytė, Regina. Antiledodaros technikų taikymas atsižvelgiant į meteorologines sąlygas Vilniaus oro uoste 2012/2013 m // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 42-43.
8. Augė, Žilvinas; Čepaitytė, Regina. Aviacijai pavojingų atmosferos reiškinių, susijusių su vėju, analizė, poveikio orlaiviams tūptinėje nustatymas ir praktinio pilotų rengimo gerinimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 44-48.
9. Barkauskas, Julius. Mažo orlaivių parko patikimumo programa // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 79-81.
10. Berteška, Eimantas; Rudinskas, Darius. Pilotų-mokinių žvilgsnio judėjimo trajektorijos skrydžio metu tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 56-62.
11. Černiauskas, Evaldas; Bručas, Domantas. Daugiasraigčių sraigtasparnių naudojimo stebėjimo užduotims atlikti tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 53-58.
12. Gudelevičiūtė, Laura; Rudinskas, Darius. Nuotoliniu būdu valdomų orlaivių klasifikacija // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 53-55
13. Ilginis, Audrius. Vienanarės skrydžių vadovų pamainos teikiant aerodromo ir prieigų skrydžio valdymo paslaugas tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 34-36.
14. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas. Autonominių orlaivių navigacijos algoritmų bei jų taikymo esant įvairioms vėjų sąlygoms apžvalga // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 63-68.
15. Mašnauskas, Liudas; Stankūnas, Jonas. Daugiakriterinio optimizavimo metodų panaudojimo galimybės antžeminėse saugos priemonėse // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 45-52.
16. Mažylytė, Viktorija; Kondroška, Vaidotas. Efektyvus oro erdvės valdymas ir skrydžių valdymo sektorių pralaidumo didinimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 22-24.
17. Novakov, Vladimir; Žilienė, Dalia. “Airbus A320” // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 25-27.
18. Ragauskas, Ugnius; Bručas, Domantas; Bajarūnas, Gražvydas; Šegžda, Gytis. Nuotoliniu būdu valdomo universalaus mažo skraidančio sparno koncepcijos kūrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 82-85.
19. Raudys, Juozas. Aviakatastrofų ir incidentų įvykusių dėl komunikacijos trūkumo apžvalga // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 41-44.
20. Smirnov, Dmitrij; Žilienė, Dalia. Bepiločių orlaivių integracija į kontroliuojamą ir nekontroliuojamą erdves // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 28-29.
21. Steponavičius, Linas. Žaibai, jų poveikis skrydžių eigai, apsaugos priemonės // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 75-78.
22. Visockas, Mantas; Mašnauskas, Liudas. CDM principų taikymas Vilniaus oro uoste // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 1, p. 33-35.
23. Zenevičius, Tomas. Meteorologinio radaro teikiamų stebėjimo duomenų panaudojimas teikiant paslaugas oro navigacijos tarnyboms // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 37-40.
24. Židonis, Mindaugas. Žaibų poveikis orlaiviams // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2014, Vol. 2, no. 2, p. 69-74.
25. Dubickas, Rytis; Kondroška, Vaidotas. Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų skrydžių valdymo rajonų struktūros analizė ir optimizavimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 75-77.
26. Dudoit, Anrieta; Stankūnas, Jonas; Kondroška, Vaidotas. Skrydžių valdymo paslaugų efektyvumo didinimo oro uostų metodų analizė // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 34-38.
27. Dzidzevičius, Linas; Kondroška, Vaidotas. Skrydžių vadovų darbo krūvio Lietuvoje tyrimas ir optimizavimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 81-83.
28. Grinytė, Neringa. Skrydžių vadovų sveikata ir jos palaikymas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 39-41.
29. Indrašiūtė, Laura; Patašiūtė, Marija Jūratė Laimutė. Frazeologijos vartojimo ypatumai skrydžių vadovo darbe // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 78-80.
30. Kikutis, Ramūnas; Stankūnas, Jonas; Rudinskas, Darius. Vėjo įtakos orlaivio posūkio trajektorijai tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 57-61.
31. Lukaitė, Dainora; Kondroška, Vaidotas. Daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos pritaikymas tarptautiniame Vilniaus oro uoste // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 94-97.
32. Paškevičius, Justinas; Rudinskas, Darius. Inercinio navigacijos įrenginio modelio kūrimas ir tyrimas // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 101-106.
33. Portapas, Vilius; Lasauskas, Eduardas. Sklandytuvo skrydžio spirale tyrimas sūkurių tinklelio metodu // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 18-21.
34. Pudževelytė, Rūta; Lasauskas, Eduardas. Skraidyklės sparno polinkio momento koeficiento analizė // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 54-56.
35. Saja, Šarūnas; Maceika, Kazimieras Vytautas. Matlab programos panaudojimas radiolokatoriaus elektromagnetinio spinduliavimo vertinimui // Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-9974. 2013, Vol. 1, no. 1, p. 89-93.
Vaidotas Kondroška
Regioninių oro erdvės blokų formavimo remiantis skrydžių srautais metodikos sukūrimas
2012
 
Disertacijoje nagrinėjamos oro erdvės stambinimo galimybės, taikant esamus erdvės diskretizavimo ir klasteriavimo metodus. Disertacijos tyrimų objektas yra regioninių oro erdvės blokų formavimas remiantis skrydžių srautais. Disertacijos tikslas yra sukurti regioninių oro erdvės blokų formavimo remiantis skrydžių srautais metodiką. Darbe sprendžiami keli regiono oro erdvės organizavimo uždaviniai, susiję su sąlygų efektyvesnei oro eismo vadybos sistemos veiklai užtikrinti sudarymu. Uždaviniai suformuluoti atsižvelgus į oro erdvės naudotojų lūkesčius, efektyvesnių skrydžių užtikrinimo aktualumą ir siejami su transporto veiklos efektyvumo gerinimo problema.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Vita Nijolė Urbonavičienė
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė