Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

1. Skrydžių saugą gerinančių aviacijos technologijų tyrimai. Mokslo darbas vykdomas 2009–2013 m., 2011 m..
“Meteorologinių elementų įtakos orlaivių skrydžiams ir tūpimams Vilniaus aerodrome analizė “. Vadovas – K. Maceika. Vykdytojai: D. Balandis, R. Čepaitytė, V. Kaminskas, K. Maceika, L. Mašnauskas, M. J. L. Patašiūtė, D. Žilienė, A. Zakarevičius. 
Surinkti statistiniai duomenys apie meteorologinių elementų įtakos orlaivių skrydžiams ir tūpimams Vilniaus aerodrome, pateikti pasiūlymai šios veiklos gerinimui.
 
2. Skrydžių saugą gerinančių aviacijos technologijų tyrimai. Mokslo darbas vykdomas 2009–2013 m., 2010 m. 
„Orlaivių ir sraigtasparnių apsaugos nuo žaibų analizė “. Vadovas – K. Maceika. Vykdytojai: D. Balandis, R. Čepaitytė, V. Kaminskas, K. Maceika, L. Mašnauskas, M. J. L. Patašiūtė, D. Žilienė, A. Zakarevičius. 
Atlikti literatūros apie orlaivių ir sraigtasparnių apsaugą nuo žaibų analizė, sukaupti standartų ir kitų Europos normatyvinių dokumentų duomenys apsaugos organizavimui, turinčios įtakos skrydžių saugumui. Darbe taikyta analitinė apžvalga, atliktų projektų analizė, orlaivių ir sraigtasparnių paviršių skirstymo į zonas metodika, įtakojanti skrydžių saugumą žaibavimo sąlygose. Orlaiviai ir sraigtasparniai pastaruoju metu gaminami iš kompozicinių medžiagų, todėl mažiau apsaugoti nuo žaibo išlydžio. Surinkta medžiaga apie apsaugos nuo žaibų tyrimus, įvykdytus projektus. Ypač išsamus Europoje atliktas ILDAS projektas, kuriame pasiūlyta modeliavimo metodika, atmosferinių reiškinių registravimo sistema. Standartuose pasiūlytas orlaivių ir sraigtasparnių skirstymas į pavojingumo zonas, leidžiantis numatyti papildomas priemones skraidančių aparatų apsaugai nuo žaibų poveikio.
 
 
Kvalifikaciniai mokslo darbai:
 
03T Darnaus ir našaus oro eismo sprendimų tyrimai 2015 metams: skaitinių metodų taikymas oro eismo infrastruktūros sistemoje
 
03T Skrydžių saugą gerinančių aviacijos technologijų tyrimai 2011 metams:
meteorologinių elementų įtakos orlaivių skrydžiams ir tūpimams Vilniaus aerodrome analizė;
 
03T Skrydžių saugą gerinančių aviacijos technologijų tyrimai 2010 metams:
Orlaivių ir sraigtasparnių apsaugos nuo žaibų analizė;
 
 
 1. Europos Komisijos programa FRAMEWORK 7. Projektas “Centrinės Europos Aeronautikos Tyrimų Iniciatyva-Tinklas” (Central Europe Aeronautical Research Network, CEARES - NET). Vykdymo terminai – 2010 – 2012 m. Projekto VGTU dalies vadovas – K. Maceika.
 2. Europos Komisijos programa FRAMEWORK 6. Projektas “Centrinės Europos Aeronautikos Tyrimų Iniciatyva” (Central Europe Aeronautical Research Initiative , CEARES). Vykdymo terminai – 2008 – 2010 m. Projekto VGTU dalies vadovas – K. Maceika
 3. Europos Komisijos programa FRAMEWORK 6. Projektas “Europos Bendrijos aeronautikos tyrimai +” (European Communities Aeronautics research+ , ECARE+). Vykdymo terminai – 2006 – 2008 m. Projekto VGTU dalies vadovas – K. Maceika.
 4. Europos Komisijos programa FRAMEWORK 6 . Projektas “I deali kabinos aplinka“ (Ideal Crew Environment, ICE)). Vykdymo terminai – 2005–2008 m. Projekto VGTU dalies vadovas – D. Ereminas.
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Ideali kabinos aplinka ICE 2005.10.01 2008.09.30 doc. dr. Darius Ereminas
AVIACIJOS TECHNOLOGIJOS KATEDROS DARBUOTOJŲ PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE
 
1. Vytautas Rimša, Rimantas Kačianauskas, Henrikas Sivilevičius / Simulation of interaction of particles via viscoelastic interface / 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids (CHoPS 2012) / 2012 m. rugsėjo 10-13 d., Friedrichshafen, Vokietija.
 
2. Vaidotas Kondroška, Jonas Stankūnas / Lietuvos oro erdvės struktūros tobulinimas / Mokslinė konferencija AVIACIJA’2011

3. Liudas Mašnauskas / Koreliuotų skrydžių duomenų perdavimas ir vizualizavimas / Mokslinė konferencija AVIACIJA’2011  
  • Puslapio administratoriai:
  • Vita Nijolė Urbonavičienė
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė