Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Aviacijos inžinerijos praktikų bazės veikla
 Aviacijos inžinerijos praktikų bazė AIPB (147 organizacija) yra Antano Gustaičio Aviacijos instituto (AGAI) padalinys, kurio pagrindinė veikla yra:
- orlaivių techninės priežiūros specialistų (mechanikų ir avionikų) teorijos ir praktikos mokymų organizavimas pagal EASA 147 dalies reikalavimus;
- orlaivių techninės priežiūros specialistų (mechanikų ir avionikų) teorijos ir praktikos mokymų programų vykdymas, mokomosios ir metodinės medžiagos rengimas pagal EASA 66 dalies reikalavimus;
- bendradarbiavimas su aviacijos įmonėmis studentų praktinio mokymo klausimais;
- orlaivio tipo mokymų pagal kategorijas B1 ir B2 organizavimas, mokymams reikalingų dokumentų ir programų rengimas, tipo mokymų egzaminavimas Mokymo programos suderintos su LR Civilinės aviacijos administracija. Mokymai vyksta lietuvių, rusų ar anglų kalbomis Baigusiems orlaivio tipo teorinius ir praktinius mokymus, išduodami pažymėjimai;
- orlaivių techninės priežiūros mokymams reikalingų dokumentų rengimas pagal EASA 66 dalies  ir 147 dalies reikalavimus;
- studentų teorijos ir praktinių mokymų egzaminavimas pagal EASA 147 reikalavimus;
- orlaivio Cessna 152 tipo teorijos ir praktikos mokymai bendradarbiaujant su AGAI aviacijos specialistų tobulinimo centru (ASKTC) ir AGAI Skrydžių praktikos baze (145 organizacija);
- orlaivio Cessna 152 tipo mokymus galima organizuoti ne tik mūsų šalies, bet ir kitų valstybių specialistams. Orlaivio tipo mokymai organizuojami atsižvelgiant į AIPB galimybes ir užsakovo poreikius, pagal išankstinį susitarimą.
AIPB veiklos tikslas yra rengti orlaivių techninės priežiūros specialistus (mechanikus ir avionikus), kad jie, baigę bakalauro studijas, galėtų dirbti aviacijos įmonėse. Studentų teorijos ir praktinių mokymų programų atitikimas EASA 66 dalies reikalavimams, orlaivio tipo mokymai ir visų mokymų organizavimas pagal EASA 147 dalies reikalavimus studiju metu leidžia studentams tapti licencijuotais orlaivių techninės priežiūros specialistais
   
Pagrindiniai  reikalavimai norint tapti licencijuotu orlaivių techninės priežiūros specialistu
Orlaivio techninės priežiūros specialisto licencija suteikia teisę jos turėtojui atlikti aviacijos įmonių, bendrovių ir kitų organizacijų orlaivių techninę priežiūrą Lietuvoje ir kitose šalyse.
Orlaivių techninės priežiūros specialistų rengimą sudaro:
1. Aviacinių disciplinų teorijos mokymas (bazinis mokymas). Šios disciplinos suskirstytos į 17 mokymo modulių. Aviacinės mechanikos ir avionikos specialistams kai kurie iš šių 17  mokymo modulių nėra bendri. Šie mokymo moduliai yra įtraukti į pirmosios pakopos atitinkamų specialybių studijų programas. Aviacinėms  disciplinoms pagal EASA reikalavimus turi būti skirta apie 1 600 akad. val.
2. Pagrindinių (bazinių) praktinių įgūdžių įgijimas. Juos studentai gauna gamybinių praktikų metu ir vėliau dirbdami aviacijos bendrovėse ir organizacijose. Praktinis mokymas yra neatsiejama teorinio bazinio mokymo dalis, jo trukmė pagal ESAS reikalavimus turi būti apie 1 400 akad. val. Praktiniai įgūdžiai gaunami tik patvirtintose orlaivių techninės priežiūros organizacijose, vadovaujant jos paskirtam praktikos instruktoriui. Reikalingų praktinių įgūdžių sąrašas yra „Aviacijos inžinieriaus orlaivių techninės priežiūros patirties įgijimo knygelėje“. Ją galima įsigyti Aviacijos institute. Įgytus praktinius įgūdžius savo parašu šioje knygelėje patvirtina praktikos instruktorius. Pagal EASA reikalavimus praktinių įgūdžių įgijimo laikotarpis neturi būti trumpesnis kaip 2 metai aviacijos mechanikams ir 3 metai avionikos specialistams nuo šių įgūdžių įgijimo pradžios (nuo pirmojo įgūdžio įgijimo įrašo knygelėje).
3 Orlaivio tipo teorijos mokymas. Tai konkretaus orlaivio tipo teorijos mokymas aviacijos organizacijose. AGAI organizuoja nemokamus orlaivio Cessna 152 tipo teorijos mokymus visiems aviacijos mechanikos (24 akad. val.) ir avionikos (16 akad. val.) specialybių studentams. Komerciniais pagrindais AGAI gali organizuoti šio tipo orlaivio teorijos mokymus ir ne studentams.
4. Orlaivio tipo praktinis techninės priežiūros mokymas (stažuotė). Stažuotės trukmė priklauso nuo jau turimos specialisto patirties. Studentams be patirties šio tipo orlaivio praktinių mokymų trukmė 4 mėnesiai. Studentams ir kitiems pretendentams AGAI gali organizuoti šio tipo orlaivio praktinius mokymus už papildomą kainą, atsižvelgiant į turimą patirtį.
Įsisavinus atitinkamų mokymo modulių teorines žinias, įgijus pagrindinius praktinius įgūdžius, atlikus orlaivio tipo teorijos ir praktinį mokymą galima tapti licencijuotu orlaivių techninės priežiūros specialistu (gauti tarptautinę orlaivių techninės priežiūros specialisto licenciją).
Nuo pat Aviacijos instituto įkūrimo pradžios 1993 m., jame rengiami orlaivių techninės priežiūros specialistai.  Intensyviai dirbant buvo sukurta instituto struktūra, parengtos studijų programos, įsteigtos katedros. Aviacinių disciplinų teorijos mokymas yra bakalauro studijų programos dalis. Aviacijos institute, kuriam 1997 metais buvo suteiktas vieno žymiausių tarpukario Lietuvos aviatorių Antano Gustaičio vardas, rengiami orlaivių techninės priežiūros specialistai pagal tris studijų programas. Aviacinės mechanikos katedroje studijuoja būsimieji aviacinės mechanikos inžinieriai. Aviacijos prietaisų katedra rengia avionikus (aviacinės elektronikos ir aviacinių elektros įrenginių inžinierius). Šių specialistų rengimą sudaro aviacinių disciplinų teorijos ir praktinių įgūdžių mokymas, kuris turi atitikti tarptautinius reikalavimus. Tobulinant studijų programas ir dėstytojų profesinį pasirengimą,  2006 m. lapkričio 20 d. buvo gautas LR Civilinės aviacijos administracijos patvirtinimas, kad VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas (AGAI) kaip techninės priežiūros mokymo organizacija atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 147 dalies pirmojo priedo reikalavimus. Teorijos ir praktinių įgūdžių mokymus tuomet vykdė abi AGAI katedros. Didėjant aviacijos inžinierių profesinio rengimo ir orlaivių skrydžių saugos reikalavimams, VGTU Senato 2008 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 27-3.8 Aviacijos institute buvo įkurtas naujas padalinys – Aviacijos inžinerijos praktikų bazė (AIPB). Jos pagrindinė veikla yra aviacijos inžinierių orlaivių techninės priežiūros teorijos ir praktinių įgūdžių studijų programų sudarymas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 66 dalies reikalavimus ir šių mokymų organizavimas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 147 dalies pirmojo priedo reikalavimus. Atsakingasis AIPB vadovas yra AGAI direktorius Jonas Stankūnas. Buvo sudarytas AIPB įkūrimo priemonių planas.
            2009 m. spalio 1 d. LR Civilinės aviacijos administracija patvirtino VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto, kaip techninės priežiūros mokymo organizacijos, dirbančios pagal Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 147 dalį, orlaivio tipo (Cessna 152) teorijos mokymo / egzaminų aprašą pagal šio reglamento B1.2 kategoriją.
            2010 m. rugpjūčio 19 d. LR Civilinės aviacijos administracija patvirtino AGAI kaip techninės priežiūros mokymo organizacijos, dirbančios pagal Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 147 dalį, orlaivio tipo (Cessna 152) teorijos mokymo / egzaminų aprašus pagal šio reglamento B1.2  ir B2 kategorijas.
            2011 m. vasario 17 d. LR Civilinės aviacijos administracija patvirtino orlaivio Cessna 152 praktinio mokymo programas kategorijoms B1.2 ir B2. Tai reiškia, kad AIPB veikla atitinka tarptautinius EASA (Europos aviacijos saugos agentūros) reikalavimus.
AB "FLTechnics"
UAB "Helisota"
VĮ "Oro navigacija"
UAB "Termikas"
VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)
Lietuvos KOP (Karinės oro pajėgos)
    • Puslapio administratoriai:
    • Bernardina Šilkaitienė
    • Gediminas Braziulis
    • Jovita Žeimytė
    • Justė Kareivaitė