Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslo projektai ir tyrimai

Antano Gustaičio aviacijos instituto mokslinių tyrimų kryptys:
 • Skrydžių valdymo technologijų tyrimai
 • Skaitinis modeliavimas oro transporto sistemose
 • Autonominių orlaivių kūrimas, jų valdymo metodų tyrimas, ir panaudojimas
 • Lengvųjų lėktuvų stiprumo ir aerodinamikos charakteristikų tyrimai
 
Studijų mokslo kryptys:
 • Institute studijuoja technologijos mokslų srities dviejų mokslo krypčių: Transporto inžinerijos (03T) ir Mechanikos inžinerijos (09T) doktorantai.
Konferencijos:
 
Kasmet institute organizuojamos dvi konferencijos: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija „Aviacijos technologijos” ir Respublikinė mokslinė konferencija „AVIACIJA”
 
Leidiniai:
 • Mokslo žurnalas „ Aviation"
 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis” teminės konferencijos „Aviacijos technologijos” pranešimų rinkinys.
Duomenų bazės : Elsevier Bibliographic Databases: SCOPUS, Compendex, The Engineering Index Monthly; ICONDA (The International CONstruction DAtabase); CSA (Cambridge Scientific Abstracts): Advanced Polymers Abstracts, Aerospace & High Technology Database, Aluminum Industry Abstracts, CSA Civil Engineering Abstracts, CSA Engineering Research Database, CSA High Technology Research Database with Aerospace, CSA Materials Research Database with METADEX, CSA Mechanical & Transportation Engineering Abstracts, CSA Technology Research Database, Ceramic Abstracts/World Ceramic Abstracts, Composites Industry Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts Journal, Corrosion Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, Electronics and Communications Abstracts Journal, Engineered Materials Abstracts, International Aerospace Abstracts, Materials Business File, METADEX, Solid State and Superconductivity Abstracts; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; ProQuest: Ulrich’s, Summon™; EBSCOhost: Academic Search Complete, Current Abstracts, TOC Premier; IndexCopernicus.
Kvalifikacijos kėlimas:
 • Aviacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centras teikia reikiamus kvalifikacijos įgijimo ar tobulinimo teorinius bei praktinius kursus, ne tik Lietuvos, bet ir užsienio piliečiams.
Daugiau informacijos apie organizuojamus kursus rasite Aviacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centro svetainėje.
 
Mokymai / Programos
  
   1. Pilotų mėgėjų rengimas (PPL).
   2. Avialinijų transporto pilotų teorinių kursų rengimas (ATPL).
   3. Pilotų skrydžių pagal prietaisus IR kvalifikacijai gauti rengimas.
   4. Pilotų instruktorių FI(A), CRI(A) ir IRI(A) rengimas.
   5. Pilotų mokymas vizualiųjų naktinių skrydžių reitingui (VFRN) gauti.
   6. Pilotų permokymas skraidyti MEP orlaivių klasės lėktuvais.
   7. Skrydžių vadovų rengimas.
   8. Aviacinės anglų kalbos mokymas ICAO 4 kalbos lygiui pasiekti.
   9. Testavimas anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti pagal ICAO nustatytus kriterijus.
  10. Daugianarės įgulos sąveikos mokymai (MCC).
  11. Mokymai sąveikos daugianarėje įguloje instruktoriaus kvalifikacijai gauti (MCCI (A)).
  12. FNPT II MCC tipo skrydžių treniruoklių instruktoriaus mokymai.
  13. Skrydžių koordinatorių rengimas.
  14. Orlaivių Cessna 152, Cessna 172 tipo kvalifikacijos teorijos ir praktikos mokymai techniniam personalui.
  15. Kursai aerodromų priežiūros specialistams.
 
  Praktinis mokymas: skrydžiai Cessna 152, Cessna 172 S, Piper Seneca V (34-220T), FNPT II MCC.
  Teorinis mokymas: specialiai pritaikytose VGTU AGAI auditorijose.
  • Puslapio administratoriai:
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė