Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Antano Gustaičio aviacijos institutas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4809
El. paštas avinst@vgtu.lt

Absolventų dėmesiui!

Pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentai, apgynęs baigiamąjį darbą, privalo iki studijų baigimą patvirtinančio dokumento išdavimo atsiskaityti su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.
 
Atsiskaitymo tvarka:
 • Pristatyti atsiskaitymo lapelį su atsakingų asmenų parašais;
 • Pasirašyti diplomų registracijos knygoje.
 
Atsiskaitymo lapelis absolventui pasiekiamas per mano.vgtu.lt, menu „Mano dokumentai -> Prašymai -> Kiti dokumentai -> Atsiskaitymo lapelis“. 
 
Diplomų registracijos knygoje bus leista pasirašyti tik studentams visiškai atsiskaičiusiems su dekanatu.
 

Praktikos ataskaitų atsiskaitymo grafikas (magistrantams)

2017-06-21
16:00 val.
(SRK-I 623 aud.) 
Tarptautinis verslas
TVfmuc-16
(15 studentų)
TVfmu-16
(1 studentas)
lekt. dr. L. Lobanova
lekt. dr. L. Lobanova (TEVK)
doc. dr. A. Liučvaitienė (IEVK)
doc. dr. A. Miečinskienė (FIK)
16:00 val.
(SRK-I 704 aud.)
Verslo projektavimas (profesinės veiklos praktika)
VPfm-16
(5 studentai)
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė
Doc. dr. R. Martinkutė-Kaulienė (FIK)
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK)
Prof. dr. K. Peleckis (IEVK)
17.30 val.
 
(SRK-I 709 aud.)
Aviacijos vadyba (profesinės veiklos praktika)
AVfm-16
(9 studentai)
Prof. dr. I. Skačkauskienė
Prof. dr. I. Skačkauskienė (SEVK);
Doc. dr. A. Miečinskienė (FIK)
Prof. habil. dr. B. Melnikas (TEVK)

DĖMESIO!

Studentai, kurie vasaros laikotarpiu neketina gyventi bendrabutyje Nr. 7, turėtų ateiti į AGAI administraciją (kab. 28, Rodūnios kl. 30) ir parašyti prašymą, jog už tą laikotarpį nebūtų skaičiuojamas mokestis. Priešingu atveju, mokėsite už visą vasarą.
 
Prašymą reikėtų parašyti iki 2017 m. birželio 22 d.
 
Išvykstantys vasarai turi perduoti savo kambario raktą Aviacijos rūmų administratoriui Ryšald Petruševski.

Studentų dėmesiui

2017 metų balandžio 10 d. 14.30 val., AGAI salėje (25 kab.), o r g a n i z u o j a m a s AGAI administracijos ir studentų susitikimas.
 
Aptariami klausimai:
 • rudens semestro pažangumas;
 • apklausų rezultatai;
 • studentų rotacija;
 • kiti studentams rūpimi klausimai.
Studentų klausimų / pageidavimų / nusiskundimų laukiame iki balandžio 6 d. el. paštu darius.rudinskas@vgtu.lt arba AGAI administracijoje (28 kab., Rodūnios kelias 30, Vilnius).

Rektoriaus įsakymas dėl laisvai pasirenkamo studijų dalyko universiteto mastu

PIRMAKURSIŲ DĖMESIUI

Gerb. studentai, tam kad būtų užtikrintas autentiškumas informuojame, kad visi studentai, norintys bendrauti su dėstytojais ar administracija el. erdvėje, turi naudotis studentui mokymosi laikotarpiu  priskirtu VGTU el. paštu vardas.pavarde@stud.vgtu.lt
 
Baigusių studijas bei išbrauktų iš studentų sąrašo elektroninio pašto adresai ir informacija naikinami po 3 mėnesių be išankstinio įspėjimo.
 
Dėstytojai yra  įspėti neatsakinėti į studentų el. laiškus, siųstus iš asmeninių elektroninio pašto dėžučių, todėl norėdami  susisiekti su dėstytoju, prašome naudotis tik VGTU el. pašto adresu.
  • Puslapio administratoriai:
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė