Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Antano Gustaičio aviacijos institutas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4809
El. paštas avinst@vgtu.lt

Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra aukščiausia fakulteto savivaldos institucija, kurios veiklą reglamentuoja VGTU Senato patvirtinti Bendrieji fakulteto tarybos nuostatai. Tarybos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams. Taryba savo veikloje vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, kitais teisės aktais. Fakulteto taryba:
 • priima nutarimus, reglamentuojančius studijų organizavimą fakultete, mokslinę, finansinę ir ūkinę fakulteto veiklą;
 • sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus fakultete;
 • sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams;
 • siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
 • svarsto fakulteto dekano pateiktą fakulteto metinę veiklos ataskaitą;
 • tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
 • siūlo Senatui kandidatus pedagoginiams ir garbės vardams gauti.
Instituto tarybos nariai:
Doc. dr. Eduardas Lasauskas (tarybos pirmininkas)
Dr. Justas Nugaras (dekanas)                                                                                                           
Dr. Darius Rudinskas (prodekanas)
Dr. Tadas Masiulionis
AGAI SA pirmininkas (Evaldas Šliažas)
  • Puslapio administratoriai:
  • Gediminas Braziulis
  • Jovita Žeimytė
  • Justė Kareivaitė